Tempat yang tidak disukai Malaikat

Tempat yang tidak disukai malaikat Malaikat adalah makhluk yang memiliki kekuatan-kekuatan yang patuh pada ketentuan dan perintah Allah. Malaikat di dalam ajaran Islam. Malaikat diciptakan oleh Allah terbuat dari cahaya (nur), berdasarkan salah satu hadist Muhammad, “Malaikat telah diciptakan dari cahaya.” Iman kepada malaikat adalah bagian dari Rukun Iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya … Continue reading Tempat yang tidak disukai Malaikat

Advertisements

Inilah Wujud dan Sifat Malaikat

Inilah Wujud dan Sifat Malaikat Malaikat adalah makhluk yang memiliki kekuatan-kekuatan yang patuh pada ketentuan dan perintah Allah. Malaikat di dalam ajaran Islam. Malaikat diciptakan oleh Allah terbuat dari cahaya (nur), berdasarkan salah satu hadist Muhammad, “Malaikat telah diciptakan dari cahaya.” Iman kepada malaikat adalah bagian dari Rukun Iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya … Continue reading Inilah Wujud dan Sifat Malaikat

10 Sifat Malaikat

10 Sifat Malaikat Malaikat diciptakan oleh Allah terbuat dari cahaya (nur), berdasarkan salah satu hadist Muhammad, “Malaikat telah diciptakan dari cahaya.” Iman kepada malaikat adalah bagian dari Rukun Iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat, walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan mereka … Continue reading 10 Sifat Malaikat

12 golongan yang didoakan oleh malaikat.

12 golongan yang didoakan oleh malaikat. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan, dari Abdullah bin Umar ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa ‘Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan … Continue reading 12 golongan yang didoakan oleh malaikat.

44 Malaikat: Tugas, Nama dan Sifatnya

  44 Malaikat: Tugas, Nama Malaikat adalah makhluk yang memiliki kekuatan-kekuatan yang patuh pada ketentuan dan perintah Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah terbuat dari cahaya (nur), berdasarkan salah satu hadist Muhammad, “Malaikat telah diciptakan dari cahaya.” Iman kepada malaikat adalah bagian dari Rukun Iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat, walaupun kita tidak … Continue reading 44 Malaikat: Tugas, Nama dan Sifatnya

12 Golongan Yang Didoakan Oleh Malaikat.

12 golongan yang didoakan oleh malaikat. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan, dari Abdullah bin Umar ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa 'Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan … Continue reading 12 Golongan Yang Didoakan Oleh Malaikat.

Mahluk Ghaib Menurut Pandangan Agama Islam

Mahluk Ghaib Menurut Pandangan Agama Islam Makhluk ghaib, yang disebut juga Makhluk halus, Makhluk yang tak kasat mata, atau Makhluk astral adalah istilah yang digunakan untuk menyebut makhluk hidup yang eksistensinya tidak dapat dijangkau oleh panca indera Manusia. Kata makhluk berasal dari kata bahasa Arab yang berarti "yang diciptakan" dan "Ghaib" yang artinya "tidak tampak". … Continue reading Mahluk Ghaib Menurut Pandangan Agama Islam

Jin menurut Pandangan Islam

Asal pembentukan kata "jin" dari huruf 'jim' (ج) dan 'nun' (ن) menunjukkan makna tertutup, Syaikh al-Islam berkata: "Ia dinamakan jin karena ketertutupannya dari pandangan manusia." Kata jin menurut bahasa (Arab) berasal dari kata ijtinan, yang berarti istitar (tersembunyi). Jadi jin menurut bahasa berarti sesuatu yang tersembunyi dan halus, sedangkan syetan ialah sifat dari setiap yang … Continue reading Jin menurut Pandangan Islam

Iblis menurut Pandangan Islam

  Iblis menurut pandangan Islam Asal Mula Salah satu kutipan Al Quran yang cukup detil mengenai asal mula kisah Adam dan Iblis terdapat dalam Surat Shaad ayat 71-85 sebagai berikut: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah". Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan) Ku; maka … Continue reading Iblis menurut Pandangan Islam

Wujud dan Tugas Dabbat Al Ard

Dābbat al-Ard adalah sebuah frasa yang berarti binatang buas (monster) yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam binatang ini sebagai salah satu tanda sebelum datangnya Hari Penghakiman. Binatang melata ini akan keluar di kotaMekah dekat gunung Shafa, setelah peristiwa Matahari terbit dari Barat, ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabbat al-ard ini akan membawa tongkat Musa dan cincin Sulayman. Dābbat dalam Bahasa Arab yang berarti … Continue reading Wujud dan Tugas Dabbat Al Ard

Wujud dan Tugas Malaikat Al Arham: Peniup Ruh Pada Janin

Malaikat al-Arham adalah para malaikat yang diserahi tugas untuk meniupkan ruh kedalam janin, mengatur rezeki, kematian, amal, sengsara atau kebahagiaan di dalam rahim. Malaikat Arham memiliki tugas meniupkan debu bumi kepada janin, di mana calon makhluk itu nanti akan tercabut nyawanya oleh Malaikat Maut. Kata Arham adalah bentuk jamak dari kata "rahim" yang memiliki arti kasih sayang, penyayang atau … Continue reading Wujud dan Tugas Malaikat Al Arham: Peniup Ruh Pada Janin

Malaikat Mikail, Malaikat Pembagi Rezeki

Malaikat Mikail Mikail adalah malaikat yang mengatur air, menurunkan hujan/petir, membagikan rezeki pada manusia, tumbuh-tumbuhan juga hewan-hewan dan lain-lain di muka bumi ini. Dikatakan setiap satu makhluk yang memerlukan rezeki untuk hidup di dunia ini akan diselia rezekinya oleh satu malaikat Karubiyyuun. Malaikat Mikail adalah salah satu di antara Pembesar Malaikat yang empat. Ia dicipta … Continue reading Malaikat Mikail, Malaikat Pembagi Rezeki